Spiwamy z dźěćimi!

W dźěćecej spiwnej skupinje towaristwa Kólesko móže gólice a gólcy nahuknuć spiwać. Pód pedagogiskim nawjedowanim zgónje wóni wótere wót ludoweje spiwaŕskeje kultury how Slěpem.

Wažna jo nam dokumentacija a zdźěłanje huwićowych a kulturnych stawiznow Slěpjańskeje wósady w słowje a hobrazu.
Korta „Górna Łužyca“ wót J. L. Blancka jo se hozjawiła w knigłach "Lausitzische Merckwürdigkeiten" z lěta 1714, kótruž jo napisał Samuel Grosser hako hopisowanje Łužycy.

Dieter Reddo *12.02.1942 w Trjebinku, †10.03.2020 w Wórjejcach.
Tak dlejko až na mnjo myslićo a nosyćo mjo ho wašych wutrobach, tak dlejko som ći was. 

Jastrowne spiwanje hako jare nabožny nałog jo se drje srjejdź 1950tych lět w našej wósadźe zgubił; serbske hobydlarje su jen pak měli stajnje ho wědobnju a wót 1992 se wóno zasej hožywi.

Slěpjańska dźěłarnja drastow - Elvira Hantšo

Zgótujomy za Was cyłu bursku drastu abo dźěle drasty. Wucomy Was, drastu prawje schować a se za nju starać a pokazamy Wam, kak se wóna hobleka. Hucymy Was wědu ho Slěpjańskej burskej drasće.

aktualne

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski