Nowe lěto praji: nowa nadźeja, nowe swětło, nowe myslenja a nowe puće ...
Towaristwo Kólesko winšujo wam šym wjele gluki, strowosć, spokojnosć a Bóže žognowanje.

1. adwentnu njedźelu 2020 jo wórdowała ćed starej šuli w Mułkocach wótkryta skulptura "Mułkowańske dźěćetko" wót drjewowego huměłca Thomas Schwarz.

Slěpjańska dźěłarnja drastow - Elvira Hantšo

Zgótujomy za Was cyłu bursku drastu abo dźěle drasty. Wucomy Was, drastu prawje schować a se za nju starać a pokazamy Wam, kak se wóna hobleka. Hucymy Was wědu ho Slěpjańskej burskej drasće.

Bóžemje, luby Dieter.
Dieter Reddo *12.02.1942 w Trjebinku, †10.03.2020 w Wórjejcach.

Jastrowne spiwanje hako jare nabožny nałog jo se drje srjejdź 1950tych lět w našej wósadźe zgubił; serbske hobydlarje su jen pak měli stajnje ho wědobnju a wót 1992 se wóno zasej hožywi.

aktualne

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski