Jastrowne spiwanje hako jare nabožny nałog jo se drje srjejdź 1950tych lět w našej wósadźe zgubił; serbske hobydlarje su jen pak měli stajnje ho wědobnju a wót 1992 se wóno zasej hožywi.

Slěpjańska dźěłarnja drastow - Elvira Hantšo

Zgótujomy za Was cyłu bursku drastu abo dźěle drasty. Wucomy Was, drastu prawje schować a se za nju starać a pokazamy Wam, kak se wóna hobleka. Hucymy Was wědu ho Slěpjańskej burskej drasće.

Cerjona berwa w Slěpjańskej drasće jo berwa dźěćetstwa a młodźiny a symbolizěrujo wjesele, njehobćěžnosć a bjezstarosć. Dlatogo su byli dźěći zdrasćone skóro ćecej do radostnych cerjonych berwow.

Folklorna skupina hustupujo ćecej w Slěpjańskej burskej drasće. Žeńske hoblekuje se ku kuždemu swědźenjoju a w kuždym casu lěta prawu a wósebnu wariantu drasty. Tak jo towaristwu móžno, pokazać wjeliku bogatosć Slěpjańskeje drasty. Ćedewšym šelakorosć namšojskich drastow njejo ludźom dźeńsa wěcej wědobna.

Mała Slěpjańska njewjesta na taškowej swaŕbje.

aktualne

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski