Jastrowne spiwanje hako jare nabožny nałog jo se drje srjejdź 1950tych lět w našej wósadźe zgubił; serbske hobydlarje su jen pak měli stajnje ho wědobnju a wót 1992 se wóno zasej hožywi.

Slěpjańska dźěłarnja drastow - Elvira Hantšo

Zgótujomy za Was cyłu bursku drastu abo dźěle drasty. Wucomy Was, drastu prawje schować a se za nju starać a pokazamy Wam, kak se wóna hobleka. Hucymy Was wědu ho Slěpjańskej burskej drasće.

Cerjona berwa w Slěpjańskej drasće jo berwa dźěćetstwa a młodźiny a symbolizěrujo wjesele, njehobćěžnosć a bjezstarosć. Dlatogo su byli dźěći zdrasćone skóro ćecej do radostnych cerjonych berwow.

Folklorna skupina hustupujo ćecej w Slěpjańskej burskej drasće. Žeńske hoblekuje se ku kuždemu swědźenjoju a w kuždym casu lěta prawu a wósebnu wariantu drasty. Tak jo towaristwu móžno, pokazać wjeliku bogatosć Slěpjańskeje drasty. Ćedewšym šelakorosć namšojskich drastow njejo ludźom dźeńsa wěcej wědobna.

Towaristwo stara se tež za dokumentaciju twórjecego huměłstwa Slěpjańskeje wósady wót zachodnosći do dźeńsajskego casa. Jeden z nejwažnjejšych huměłcow za našu hokolinu jo był Drježdźański mólaŕ William Krause (1875 - 1925).

aktualne

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski