Nowe lěto praji: nowa nadźeja, nowe swětło, nowe myslenja a nowe puće ...
Towaristwo Kólesko winšujo wam šym wjele gluki, strowosć, spokojnosć a Bóže žognowanje.

Dieter Reddo *12.02.1942 w Trjebinku, †10.03.2020 w Wórjejcach.
Tak dlejko až na mnjo myslićo a nosyćo mjo ho wašych wutrobach, tak dlejko som ći was. 

Slěpjański Rozprajak - Ćirucka za slěpjańšćinu
W huskej kooperaciji ze Serbskim institutom jo nastała ćirucka za Slěpjańsku serbšćinu; prezentěrować budźo se w lěće 2022.

Slěpjańska dźěłarnja drastow - Elvira Hantšo

Zgótujomy za Was cyłu bursku drastu abo dźěle drasty. Wucomy Was, drastu prawje schować a se za nju starać a pokazamy Wam, kak se wóna hobleka. Hucymy Was wědu ho Slěpjańskej burskej drasće.

Folklorna skupina hustupujo ćecej w Slěpjańskej burskej drasće. Žeńske hoblekuje se ku kuždemu swědźenjoju a w kuždym casu lěta prawu a wósebnu wariantu drasty. Tak jo towaristwu móžno, pokazać wjeliku bogatosć Slěpjańskeje drasty. Ćedewšym šelakorosć namšojskich drastow njejo ludźom dźeńsa wěcej wědobna.

aktualne

terminy

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski