Knižna drohoćinka w Slepom wozjewjena

Pomhaj BóhJanuar 2021

Pandemije dla je so cyle zaćichim w decembru 2020 dalša kniha towarstwa Kólesko w rjedźe "Gładźarnica - Slěpjańska burska drasta" wudała. Awtorka Elwira Hančo ze Slepoho wěnuje so w knize z jeje 412 (!) stronami Slepjanskej cyrkwinskej drasće we wšěch jeje wariantach po cyłym cyrkwinskim lěće. Barbojte fota pokazuja jednotliwe drastowe dźěle a wopisuja jich zešiće a dokładne woblečenje.

Kniha je jónkrótny swědk serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho žiwjenja, wšako pokazuje na wusku zwjazanosć mjez wěru a drastu, mjez cyrkwju a wšědnym žiwjenjom w serbskej holi. Wona je wuslědk lěta dołheho dźěła awtorki, kiž je wšitke drasty a jeje přisłušne dźěle rešeršowała, zezběrała a zdźěla sama znowa zešiła. Zasłužba awtorki njeje potajkim jenož wudaće noweje knihi, ale tež wulki drastowy fundus, z kotrehož čerpa . Wěnowana je kniha w lěće 2020 zemrětemu Dieterej Reddej z Trjebina, kotryž je swoju wědu wo drastach a nałožkach awtorce sposrědkował. Jara dokładny a wobšěrny zawod do knihi a do Slepjanskeho cyrkwinskeho žiwjenja je bratr awtorki, Hartmut Hančo ze Slepoho, spisał. Fotografował je drastowe dźěle a jich woblěkanje Gerald Schön. Lektorat je přewzała Juliana Kaulfürstowa. Za wuhotowanje a sadźbu bě znowa Mirko Markowski z Noweho Města zamołwity.

Preju awtorce a wudawaćelej a cyłemu towarstwu Kólesko, zo by kniha wulki wothłós žnjała. Směmy wćipni być na dalše zwjazki z ruki Slepjanskeje gładźarnicy! Jadwiga Malinkowa

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski