Po starodawnym wašnju

Serbske Nowiny02.12.2019


Fotos: Joachim Rjela

Po starodawnym wašnju je wčera – 1. adwentnu njedźelu – fararka Jadwiga Malinkowa na dwurěčnych kemšach w Slepjanskej cyrkwi tamniše dźěćetko wužohnowała. Cyłk „Kólesko“ bohosłužbu spěwnje a hudźbnje wobrubi. Hač do 3. adwenta je dźě­ćetko nětko na wsach Slepjanskeje wosady po puću, zo by wobydlerjam žohnowanje přinjesło.

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski