Pósłanc zboža a strowoty

Serbske Nowiny26.11.2018

Na mnohich adwentnych zarjadowanjach budźe přichodne tydźenje zaso Slepjanske dźěćetko po puću. W nowej knize su nětko wšitke nadrobnosće wo nim zezběrane.

Slepo (AK/SN). Prěni raz su dźěćetka z wosom wsow Slepjanskeje wosady w knižnej formje za přichodne generacije wopisane a dokumentowane. Towarstwo Kólesko je knihu pod titulom „Gładźarnica – Dźěćetka Slěpjańskeje wósady“ wudało. Za nju běchu wjelelětne rešerše trěbne. „Slědźenja wjedźechu do Budyskeho Serbskeho muzeja, do měšćanskeho muzeja, do Serbskeho instituta, do Berlinskeho Muzeja za europsku ludowu kulturu a do priwatnych archiwow“, rjekny Hartmut Hančo, předsyda towarstwa Kólesko, minjeny pjatk na knižnej premjerje w Slepjanskej cyrkwi.

Elvira Rathner je teksty spisała a fota wupytała. Juliana Kaulfürstowa jako lektorka, Jörg Tausch jako wuhotowar titulneho wobraza, Karsten Nitsch jako fotograf a Gerald Schön jako zamołwity za wuhotowanje a sadźbu su projekt podpěrali. Hesło „Gładźarnica“ wuzběhuje wulki podźěl hotowarničow. Spěchowała je knihu załožba Doma w Slepom, Rownom a Mułkecach. Nadrobnje wopisuje Rathner jednotliwe dźěle drasty a kak je hotowarniča woblěka. „Wo tym je jenož mało historiskich fotow zachowanych.“ Najstarši znaty wobraz Slepjanskeho dźěćetka na farskej zahrodźe pochadźa z lěta 1890. Fotograf je njeznaty. Dźensa wopytuje dźěćetko w adwenće dźěći runje tak kaž seniorow a wobradźa jim Bože žo- hnowanje, zbožo a strowotu.

„Z dobrym wuběrom słowow a wobrazow je so Elvirje Rathner poradźiło, zhromadnosć a nutřkownu zwjazanosć wobydlerjow wšitkich wsow našeje wosady w jich zhromadnych korjenjach a tradicijach wopisać“, podšmórny Slepjanski wjesny předstejićer Wolfgang Goldstein w lawdaciji. „Nadrobne wopisanje jednotliwych dźělow dźěćetkow drje je dotal jónkrótne.“ Nimo toho je awtorka nowostki drastu za wšitke wosom dźěćetkow – za Slepo, Trjebin, Trjebink, Brězowku, Dźěwin, Rowno, Mułkecy a Miłoraz – sama šiła. „Za mnje je kniha měznik při zachowanju Slepjanskeho namrěwstwa. Přetož runje w Slepjanskej wosadźe su wěra a serbske tradicije hač do dźensnišeho wusko zwjazane“, praji fararka Jadwiga Malinkowa.

Knihu za 25 eurow dóstanu zajimcy w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje, w Smolerjec kniharni, w Choćebuskej Lodce a pola towarstwa Kólesko.

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski