Nejrjańšy gódowny póstrow

Nowy casnik18. měrc 2021

Kólesko jo dobyło hubědźowanje ho nejrjańšy gódowny póstrow
To jo pólska gmejna Bogatynia rozsudźiła

Ze Slěpego/Schleife. Łoni ćed drugim lockdownom jo Slěpjańske towaristwo Kólesko reagěrowało na prostwu cerkwinskeje wósady Slěpe, nagrać wideo hako gódowny póstrow za wósadnych. To su spiwaŕki a spiwarje radźi scynili; su hubrali dwaj kerluša a tej w swójej cerkwi zaspiwali: „Na póli su šaparje“ a „Něnt chwal ty Boga, ćěsćijan“. Mjez kerlušowy jo lazowała Juliana Kaulfürstowa slěpjański gódowny póstrow Hanza Hantša-Hana swójomu pćećeloju Wilibaldoju von Schulenburg z lěta 1896.

Ten wideo, kóteryž jo nawjerćeł a zestśigał Gerald Šejn, jo był widźeć (a jěšći jo) na internetowych bokach Slěpjańskeje cerkwinskeje wósady a towaristwa Kólesko (https://www.kolesko.de/sb/projekty/weihnachtsgruss-sb-2). Januarje 2021 jo pólska gmejna Bogatynia kazała, zapósłać digitalne gódowne póstrowy za hubědźowanje „Kolęda 2021 – Na kulturnem puću ćez rožk tśoch krajow“. Serbski muzeum w Budyšynje jo srědnikował, a toć jo se ćedstajił na kanalu youtube hako pokazka ze Serbskeje Łužyce pódla widea Chóra Budyšin tež póstrow Kóleska. Jeden mjesec dlejko su mogli ludźe z kliknjenim wótgłosować, a kóńc februara jo ćišła powjesć, až su Kóleskarje to myto za nejrjańšy gódowny póstrow dobyli. Srjodu, sedymnastego mjerca, jo se ćepodało hopismo na krajnoradnym zarědźe w Budyšynje.
Juliana Kaulfürstowa

SB slěpjańšćina – Schleifer Sorbisch DEDeutsch – němski